تقویم جلالی

تسطیح خیابان و کوچه های محل

IMAGE

تسطیح خیابان و کوچه های محلتقدیر و تشکر از جناب آقای شعبان سنایی سرپرست محترم شهرداری کلاردشت جهت...

اجرای فنداسیون باشگاه

IMAGE

خاکبرداری و فنداسیون سوله ورزشی با تصویر